Bài giảng Sức bền vật liệu 2: Chương 11 - Trần Minh Tú

Bài giảng "Sức bền vật liệu 2 - Chương 11: Những vấn đề đặc biệt trong lý thuyết uốn và xoắn thanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về thanh thành mỏng, thanh thành mỏng chịu uốn ngang phẳng, thanh thành mỏng chịu xoắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook