Bài giảng Sinh học phân tử: Di truyền vi khuẩn - Nguyễn Thị Ngọc Yến

Bài giảng Sinh học phân tử về di truyền vi khuẩn trình bày các nội dung cụ thể sau: Vật liệu di truyền vi khuẩn, sao chép nhiễm sắc thể, sao chép ADN ở E. coli, sự tái tổ hợp và truyền tính trạng, tiếp hợp, cơ chế tiếp hợp,...và các nội dung liên quan khác.
Hỗ trực trực tuyến Facebook