Bài giảng Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống điện tòa nhà - Nguyễn Hồng Thanh

Các nội dung chính trong bài giảng Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống điện tòa nhà: Tổng quan về bảo trì hệ thống kỹ thuật, trạm biến áp, bộ tụ bù và hệ thống phân phối, vận hành và bảo trì máy phát điện dự phòng, xử lý trong trường hợp mất điện, an toàn điện trong công tác vận hành và bảo trì, vận hành và bảo trì hệ thống cấp thoát nước.
Hỗ trực trực tuyến Facebook