Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thực hiện pháp luật; Vi phạm pháp luật; Trách nhiệm pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo!