Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Đỗ Ngọc Như Loan

Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Phân tích thiết kế hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống hướng chức năng vs Hệ thống hướng đối tượng, các đặc điểm cơ bản của hệ thống hướng đối tượng, giới thiệu UML – UML 2.0, phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML 2.0. Mời các bạn cùng tham khảo.