Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Mô hình hóa đối tượng - Đỗ Ngọc Như Loan

Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Mô hình hóa đối tượng cung cấp cho người học các kiến thức về mô hình hóa yêu cầu, mô hình hóa các dòng dữ liệu của mỗi Use-case. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook