Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài mở đầu - Đỗ Ngọc Như Loan

Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài mở đầu cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, tiến trình phát triển hệ thống, các phương pháp phát triển hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.