Bài giảng Phần I: Tin và tường thuật - Nguyễn Văn Hà

"Bài giảng Phần I: Tin và tường thuật" do Nguyễn Văn Hà biên soạn trình bày về thể loại tin và thể loại tường thuật. Đây là những kiến thức quan trọng mà các bạn chuyên ngành Báo chí cần biết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook