Bài giảng Nhập môn lập trình - TS. Ngô Hữu Dũng

Bài giảng Nhập môn lập trình cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kỹ thuật lập trình, các thành phần cơ bản, lệnh rẽ nhánh/lựa chọn, vòng lắp, hàm, chương trình con, mảng một chiều, chuỗi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.