Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 7 - Võ Tấn Dũng

Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 7: Xử lý ngoại lệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý lỗi và ngoại lệ, khối try/catch/finally, các lớp ngoại lệ, xây dựng lớp ngoại lệ, lan truyền ngoại lệ, tung lại ngoại lệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.