Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học – Lê Nguyễn Tuấn Thành

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học giới thiệu tới người học các thông tin cơ bản về môn học, mục đích môn học, nội dung chính và các yêu cầu đối với sinh viên, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.