Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học - Lê Nguyễn Tuấn Thành

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học giới thiệu nội dung thông tin chung về môn học, mô tả môn học, mục tiêu của môn học, nội dung chi tiết môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho môn học này.
Hỗ trực trực tuyến Facebook