Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 1 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 1: Giới thiệu về C++” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu C++, Biến (variable), Literal, Hằng số (constant), biểu thức logic, Input/Output, phong cách lập trình, thư viện và Namespace. Mời các bạn cùng tham khảo.