Bài giảng Nghiệp vụ vận tải ô tô

Nội dung tài liệu trình bày khái niệm chung về vận tải ô tô, công tác vận chuyển hàng hoá và hành khách, các thủ tục trong vận tải, quá trình làm việc của người lái xe. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook