Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 7: Nhiên liệu sinh học - ThS. Nguyễn Bá Thành

Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Khái niệm nhiên liệu sinh học, các loại nhiên liệu sinh học, công nghệ sản xuất cồn, dầu sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.