Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 6: Khí sinh học - ThS. Nguyễn Bá Thành

Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Nguyên lý hình thành khí sinh học, tình hình phát triển khí sinh học của Việt Nam, cấu tạo hầm khí sinh học, một số ứng dụng của khí sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.