Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 5: Pin nhiên liệu - ThS. Nguyễn Bá Thành

Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Pin nhiên liệu, nguyên lý làm việc của pin nhiên liệu, cách chế tạo pin nhiên liệu trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.