Bài giảng môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 6: Màu sắc trong đồ họa – Color model

Bài 6 trình bày một số kiến thức cơ bản về màu sắc trong đồ họa – Color model. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình mầu - color model, phép trộn mầu Colour Mixing, mô hình mầu thêm Additive Model RGB, mô hình mầu YIQ, mô hình mầu HSV,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook