Bài giảng môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 5: Nguyên lý về 3D và phép chiếu - Projection

Bài này trình bày một số nội dung như: Nguyên lý về 3D, đặc điểm của kỹ thuật đồ hoạ 3D, các phương pháp hiển thị 3D, stereo projections, Phép chiếu song song (Parallel Projections), phép chiếu trục lượng (Axonometric),... Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook