Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chương 7 - Công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Nội dung chính trong chương này gồm: Giới thiệu, công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học động vật, đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.