Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chương 7 - Công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Nội dung chính trong chương này gồm: Giới thiệu, công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học động vật, đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook