Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 1 trình bày những nội dung chính sau: Công nghệ sinh học môi trường, lược sử công nghệ sinh học, những lý do khiến công nghệ sinh học phát triển, công nghệ sinh học hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook