Bài giảng Máy điện: Giới thiệu chung về máy điện - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng "Máy điện: Giới thiệu chung về máy điện" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định nghĩa và phân loại, các định luật điện từ cơ bản dùng trong máy điện, vật liệu chế tạo máy điện, phát nóng và làm mát máy điện,... Mời các bạn cùng tham khảo.