Bài giảng Máy điện: Chương 2 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng "Máy điện - Chương 2: Quan hệ điện từ máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương trình cân bằng của M.B.A, mạch điện thay thế của máy biến áp, đồ thị vectơ của máy biến áp, xác định các tham số của máy biến áp,...Mời các bạn cùng tham khảo.