Bài giảng Máy điện: Chương 1 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng "Máy điện - Chương 1: Nguyên lý cấu tạo máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về M.B.A, nguyên lý làm việc của máy biến áp lý tưởng, cấu tạo máy biến áp, các đại lương định mức của MBA,... Mời các bạn cùng tham khảo.