Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.1 - Đào Đức Thịnh

Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp - Chương 2.1 trình bày về các giao thức công nghiệp. Chương này có các nội dung cụ thể như: Khái niệm về giao thức, các yêu cầu riêng cho giao thức công nghiệp, ModBus,... Mời các bạn cùng tham khảo.