Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.0 - Đào Đức Thịnh

Chương 2.0 của bài giảng mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp giúp người học hiểu được thế nào là hệ kín, hệ mở, mô tả chung về OSI; biết được các thành phần của mạng máy tính như lớp vật lý, lớp liên kết dữ liệu, lớp vận chuyển, lớp phiên, lớp biểu diễn, lớp ứng dụng, mô hình hệ mở đơn giản,... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.