Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 1.0 - Đào Đức Thịnh

Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp - Chương 1.0 giới thiệu về mạng với một số nội dung như: Các khái niệm cơ bản, kiến trúc phân lớp và mô hình hệ mở, hệ điều hành mạng, kết nối các mạng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.