Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ĐH Khoa học tự nhiên

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Mạng máy tính là gì, lịch sử mạng máy tính, các khái niệm cơ bản, các thành phần trong mạng máy tính, đồ hình mạng, các ứng dụng mạng.
Hỗ trực trực tuyến Facebook