Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 6 - Đỗ Quang Thông

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về hệ thống điều khiển tự động gián đoạn tuyến tính, công cụ toán học nghiên cứu các hệ thống điều khiển tự động gián đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook