bài giảng linh kiện điện tử

Mô hình thực tập
Đồng hồ VOM
Đồng hồ DMM (Digital Multi Meter)
Dao động ký(Osilocope)
Máy tạo tín hiệu (Sign Generator)
Các linh kiện thụ động. Các loại điện trở than loại 1/4w,1/2w,1w và điện trở công suất; các loại tụ điện: cuộn dây,relay 12VDC,220VAC loa loại 4Ω hoặc
8Ω