Bài giảng Kỹ thuật môi trường (dành cho sinh viên ngành cơ khí): Phần 1 - Trịnh Xuân Báu

Mời các bạn cùng tìm hiểu đại cương về môi trường; ô nhiễm môi trường được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Kỹ thuật môi trường (dành cho sinh viên ngành cơ khí): Phần 1" của Trịnh Xuân Báu. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.
Hỗ trực trực tuyến Facebook