Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Trần Tuấn Vinh

Cùng tìm hiểu các thành phần cơ bản của mạch điện tử; Diode và các ứng dụng; transistor và các ứng dụng; khái niệm khuếch đại;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Kỹ thuật điện tử" do Trần Tuấn Vinh biên soạn.
Hỗ trực trực tuyến Facebook