Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần I - ĐH Thủy sản Nha Trang

Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần I trình bày các nội dung chính: mạch điện và đo lường, máy điện, máy biến áp, phương pháp phân tích mạch điện, mạch điện ba pha, đo lường điện, máy điện,... Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Điện.
Hỗ trực trực tuyến Facebook