Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 8 - Lê Đình Thái

Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 8: Thị trường yếu tố sản xuất cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về thị trường yếu tố sản xuất; nhu cầu lao động; hàm sản xuất; sản phẩm biên của lao động; giá trị sản phẩm biên và nhu cầu lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!