Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 4 - Lê Đình Thái

Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 4: Hệ số co giãn và ứng dụng của nó cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm hệ số co giãn; hệ số co giãn của cầu; hệ số co giãn của đường cầu tuyến tính; hệ số co giãn của cầu theo thu nhập; hệ số co giãn của cung; ba ứng dụng của cung, cầu và hệ số co giãn;... Mời các bạn cùng tham khảo!