Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 12 - Lê Đình Thái

Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 12: Độc quyền nhóm cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm độc quyền nhóm; độc quyền nhóm hai người; điểm cân bằng trong độc quyền nhóm; lý thuyết trò chơi; chính sách công hướng về độc quyền; chính sách chống độc quyền;... Mời các bạn cùng tham khảo!