Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 10 - Lê Đình Thái

Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 10: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh học cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm thị trường cạnh tranh; doanh thu của doanh nghiệp cạnh tranh; sự tối đa hóa lợi nhuận; đường cung trong dài hạn; đường cung trong thị trường cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo!