Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Nguyễn Thanh Sơn

Sau khi học xong Chương 7 "Đa lõi, Đa xử lý & Máy tính cụm" này người học có thể hiểu về: Lập trình song song, định luật Amdahl, khả năng phát triển, Strong vs Weak Scaling, mô hình chia sẻ bộ nhớ, trao đổi thông điệp, cụm kết nối lỏng lẻo,...
Hỗ trực trực tuyến Facebook