Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Nguyễn Thanh Sơn

Chương 6 giúp người học hiểu về "Hệ thống lưu trữ và các thiết bị Xuất/Nhập khác". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Đặc tính của hệ thống I/O, lưu trữ trên đĩa, các vấn đề hiệu suất đĩa, lưu trữ Flash, các loại bộ nhớ Flash, thành phần kết nối, tín hiệu và Đồng bộ tuyến Bus,...
Hỗ trực trực tuyến Facebook