Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Nguyễn Thanh Sơn

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 do Nguyễn Thanh Sơn biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm các phép số học, nhắc lại mạch số, phép trừ số nguyên, xử lý tràn, phần cứng thực hiện nhân, bộ nhân cải thiện, lệnh nhân trong MIPS,...
Hỗ trực trực tuyến Facebook