Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Nguyễn Thanh Sơn

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần và cấu trúc, các bước thực hiện lệnh, tập lệnh MIPS, phép tính số học, mở rộng bit với số có dấu,...Mời các bạn cùng tham khảo!
Hỗ trực trực tuyến Facebook