Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Nguyễn Thanh Sơn

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 do Nguyễn Thanh Sơn biên soạn trình bày các nội dung sau: Cuộc cách mạng Máy tính, lịch sử phát triển, phân loại Máy tính hiện nay, thành phần chính của máy tính, mổ xẻ bên trong một máy tính,...
Hỗ trực trực tuyến Facebook