Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 0 - Nguyễn Thanh Sơn

Mục tiêu của môn học đối với chuyên ngành kiến trúc máy tính nhằm giúp các bạn nắm vững các kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của máy tính số, làm nền tảng để tìm hiểu cấu trúc (kiến trúc + mạch logic) của các phần tử khác nhau trong một máy tính số, vận dụng để thiết kế các khối chức năng, một phần hoặc 1 bộ phận của hệ thống máy tính,...
Hỗ trực trực tuyến Facebook