Bài giảng Hướng dẫn lập trình VB.NET - Chương 17: Kế thừa Form và tạo các lớp cơ sở

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kế thừa Form và tạo các lớp cơ sở, kết hợp các form, tự tạo các lớp cơ sở, dẫn xuất một lớp mới,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.
Hỗ trực trực tuyến Facebook