Bài giảng Hướng dẫn lập trình VB.NET - Chương 14: Phân phối và đóng gói ứng dụng Visual Basic.NET

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối và đóng gói ứng dụng Visual Basic.NET, thêm vào dự án phân phối, chạy chương trình Setup Winzard, kiểm tra việc cài đặt,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.
Hỗ trực trực tuyến Facebook