Bài giảng Giáo dục học - CĐ Sư phạm

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Giáo dục học thông qua việc tìm hiểu nội dung trong các phần học sau: Phần 1 những vấn đề chung của giáo dục học, phần 2 tổ chức hoạt động dạy học ở trường THCS, phần 3 tổ chức hoạt động giáo dục ở trường THCS.
Hỗ trực trực tuyến Facebook