Bài giảng Động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tô

Bài giảng Động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tô gồm các nội dung chính được trình bày như sau: các yếu tố gây dao động, các chỉ tiêu đánh giá độ êm dịu và an toàn chuyển động, các mô hình dao động cơ bản, mô hình tổng quát,...
Hỗ trực trực tuyến Facebook