Bài giảng Đồ họa máy tính: Các thuật toán mành hóa - Ma Thị Châu (2017)

Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các thuật toán mành hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thuật toán tô phủ, thuật toán tô phủ của Smith, thuật toán tô phủ của Fishkin, thuật toán đường quét,... Mời các bạn cùng tham khảo.