Bài giảng Đồ họa máy tính: Ánh sáng - Ma Thị Châu (2017)

Bài giảng "Đồ họa máy tính: Ánh sáng" bao gồm các nội dung: Màu sắc, khoảng phổ nhìn thấy, mô hình ánh sáng – ilumination model, phân loại mô hình ánh sáng, mô hình ánh sáng cục bộ, các loại phản quang, khuyếch tán hoàn hảo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.