Bài giảng điều khiển Logic khả trình PLC

Hình thành từ nhóm các kỹ sư hãng General Mootors năm 1986 với ý tưởng ban đầu là thiết kế một bộ điều khiển thỏa mãn các yêu câu sau"
Lập trình dễ dàng,ngôn ngữ lập trình dễ hiểu
Dễ dàng sửa chữa thay thế
Ổn định trong môi trường công nghiệp
Giá cả cạnh tranh
PLC hay còn được gọi là thiết bị điều khiển logic khả trình,là loại thiết bị cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán